Det bynne å bli lyst læng om dagan, og det e så hæli! - Tydelig tægn på at det går mot vår og varmere tider