Campanulan ser välmående ut än så länge, ska bli stormvindar imorron...The campanula is still looking good at the entrance, stormy weather tomorrow....